Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM)

  • 19.01.2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği ile Gümrük Müşavirlerine bazı gümrük işlemlerinin yürütülmesine ilişkin özel yetkiler verilmiştir. 60 seri nolu Tebliğ, Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2) (05.05.2011 T. 27925 R.G.) ile yürürlükten kaldırılmıştır.
  • 19.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) kavramı ortaya çıkarılmış ve YGM’lere bir çok konuda tespitlerde bulunma ve rapor hazırlama yetkisi verilmiştir.