Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği nedir? (YGM)

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri: Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)

(Seri No: 2 ) kapsamındaki tespit işlemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, Müsteşarlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı gümrük müşavirini ifade eder.