Vergi ve Fonlar ile İlgili Danışmanlık Hizmeti

•Vergi ve diğer mali mükellefiyetlerle ilgili olarak, bunların oranları, bunlardan istisna veya muafiyet sağlanmasının koşulları gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.
•Eş Etkili Vergiler (Koruma Vergileri)
    –Gümrük Vergisi
    –Toplu Konut Fonu
    –Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
    –Anti-damping vergileri
•Eş Etkili Olmayan Vergiler (Koruma Yaratmayan Vergiler)
    –Katma Değer Vergisi
    –Özel Tüketim Vergisi