Üçüncü Taraflarla İlişki Yönetimi

 • Dış ticaret işlemleri nedeniyle, firmalar, hem özel hem de kamu alanında çok sayıda kişi ve kurumla ilişki içindedirler. Bunlarla ilişki ve bu ilişkilerin yönetimi ayrı bir danışmalık hizmet alanı olarak belirlenmiştir.

Özel sektörde;

 • Nakliyeciler,
 • Antrepo ve Depo İşletmecileri,
 • Gümrük Müşavirleri,
 • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri,
 • Acenteler,

Kamu sektöründe;

 • Gümrük Müsteşarlığı,
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı,
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • TSE
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 • Çevre ve Orman Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • EPDK
 • Tütün Kurulu

Başta olmak üzere bütün özel ve kamu kuruluşları ile ilişkilerinizin yönetiminde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.