Gümrük Ve Dış Ticarette Uyuşmazlık, Cezalar Ve İhtilaf Yönetimi

 • Gümrük ve dış ticarette en çok sıkıntı çekilen noktalardan biridir. Bu konuda edindiğimiz deneyimler paylaşılacaktır.
 • Gümrük işlemleri sırasında ortaya çıkan
 • Gümrük denetimleri sonucunda ortaya çıkan

–      Gümrük Müdürlüklerinde gerçekleştirilen rutin denetimler

–      Risk analizleri çerçevesinde gerçekleştirilen sektör denetimleri

–      Gümrük müşavirleri bazında gerçekleştirilen denetimler

–      İhbar ve şikayet üzerine gerçekleştirilen denetimler

–      Ortaya çıkarılan bir ihlale ilişkin denetimlerin genele yayılması

–      Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gelen istekler doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler

 • Sorunlar ve bunların sonucunda İdare tarafından getirilen yaptırımlardan
  Gümrük Kanunu’nda ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda Yer Alan Cezalar
 • Gümrük Kanunu’nda yer alan cezalar

–      Vergi kaybına neden olan cezalar

–      Usulsüzlük cezaları

 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda yer alan cezalar

Bu ve benzeri cezalara karşı sizin adınıza düzeltme ve itiraz yolları ile idari yargı yoluna başvurmada söz konusu uyuşmazlıklara ilişkin tarafınıza adli ve idari kovuşmalar sırasında en etkin Danışmanlığı sağlayacak olup bu kapsamda;

 • Belge incelemesi,
 • Yanıt/savunma/dilekçe hazırlanması,
 • Başvuruların emsal kararlarla desteklenmesi

gibi hizmetleri de tarafınıza sunacaktır.