GÜMRÜK REJİMLERİ İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

  • İlgili rejimin Gerektirdiği şekilde gümrük beyanı, beyana eklenmesi gereken bilgi ve belgeler,  ödeme ve teslim şekilleri, kambiyo uygulamaları, KKDF kesintilerinin hesaplanması, geri gelen eşya ile nihai kullanım hükümlerinin uygulanması vg.
  • *Serbest Dolaşıma Giriş rejimi
  • *Transit Rejimi
  • *Gümrük Antrepo Rejimi
  • *Dâhilde İşleme Rejimi
  • *Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
  •  *Geçici İthalat Rejimi
  • *Hariçte İşleme Rejimi
  • *İhracat Rejimi