FAYDALI LINKLER

DERNEKLER                           

WEB ADRESLERİ

Gümrük Yöneticileri  Derneği gumyonder.gumruk.gov.tr
Gümrük Müfettişleri Derneği www.gmd.org.tr
Gümrük Kontrolörleri Derneği www.gumrukkontrolor.org.tr
Gümrük Muayene Memurları Derneği www.gumrukmuayene.org.tr
Gümrük Uzmanları Derneği www.gumrukuzmanlari.org
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği www.agm.org.tr
Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) www.aysad.org
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği www.bugumder.org
Çorap Sanayicileri Derneği(ÇSD) www.ciad.com
 Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) www.egsd.org.tr
Ev Tekstilcileri Derneği (EVTEKSDE) www.turkiyeevteksder.com
Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri Derneği www.tetsd.org
 İzmir Gümrük Müşavirleri Deneği www.izmgmd.org
 İstanbul Nakış Sanayicileri Deneği (İNSAD) www.insad.org.tr
Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) www.otiad.org.tr
Türk Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) www.come.to/derikonder
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) www.tgsd.org
Örme Sanayicileri Derneği (ÖRSAD) www.orsad.org.tr
Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD) www.kysd.org.tr
Uluslararası Nakliyatçılar Derneği www.und.org.tr
BİRLİKLER WEB ADRESLERİ
Akdeniz İhracatçı Birlikleri www.akib.org.tr
Antalya İhracatçı Birlikleri www.aib.org.tr
Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri  www.detkib.org.tr
Ege İhracatçı Birlikleri www.egebirlik.org.tr
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri www.gaib.org.tr
İstanbul İhracatçı Birlikleri www.iib.org.tr
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri www.oaib.gov.tr
Rus Türk İşadamları Birlikleri www.rtib.ru
RESMİ KURUM ve KURULUŞLAR WEB ADRESLERİ
Adelet Bakanlığı www.adalet.gov.tr
Adli Sicil İstatistik www.adli-sicil.gov.tr
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı www.atk.gov.tr
Aile Araştırma Kurumu www.aile.gov.tr
Ankara Sanayi Odası www.aso.org.tr
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü www.arsaofisi.gov.tr
Askeri Yargıtay Başkanlığı www.msb.gov.tr
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı www.atam.gov.tr
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu www.ttk.gov.tr
Atatürk Kültür Merkezî www.akmb.gov.tr
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü www.aoc.gov.tr
Bağkur Genel Müdürlüğü www.bagkur.gov.tr
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü www.byegm.gov.tr
Başbakanlık www.basbakanlik.gov.tr
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı www.bayindirlik.gov.tr
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu www.bddk.org.tr
Cumhurbaşkanlığı www.tccb.gov.tr
Cumhurbaşkanlığı (2) www.cankaya.gov.tr
Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı www.calisma.gov.tr
Çevre Bakanlığı www.cevre.gov.tr
Danıştay Başkanlığı www.danistay.gov.tr
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü www.darphane.gov.tr
Denizcilik Müsteşarlığı www.denizcilik.gov.tr
Deniz Ticaret Odası www.chamber-of-shipping.org.tr
Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı www.cankaya.gov.tr
Devlet İstatistik Enstitüsü www.die.gov.tr
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü www.meteor.gov.tr
Devlet Personel Başkanlığı www.basbakanlik-dpb.gov.tr
Devlet Planlama Teşkilatı www.dpt.gov.tr
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu www.deik.org.tr
Dış İşleri Bakanlığı www.mfa.gov.tr
Dış Ticaret Müsteşarlığı www.foreigntrade.gov.tr
Ege Bölgesi Sanayi Odası www.ebso.com.tr
Hazine Müsteşarlığı www.hazine.gov.tr
Gaziantep Sanayi Odası www.gso.org.tr
Gaziantep Ticaret Odası www.gto.org.tr
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi www.igeme.org.tr
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası www.imkb.gov.tr
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri www.itkib.org.tr
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü www.mta.gov.tr
Maliye Bakanlığı www.maliye.gov.tr
Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı www.maliye.gov.tr
Merkez Bankası www.tcmb.gov.tr
Milli Eğitim Bakanlığı www.meb.gov.tr
Milli İstihbarat Teşkilatı www.mit.gov.tr
Milli Kütüphane www.mkutup.gov.tr
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü www.millipiyango.gov.tr
Milli Savunma Bakanlığı www.msb.gov.tr
Orman Bakanlığı www.orman.gov.tr
Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı www.oib.gov.tr
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü www.pigm.gov.tr
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi www.rshm.saglik.gov.tr
Rekabet Kurumu www.rekabet.gov.tr
Sağlık Bakanlığı www.saglik.gov.tr
Sahil Güvenlik Komutanlığı www.sgk.tsk.mil.tr
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı www.sanayi.gov.tr
Savunma Sanayii Müsteşarlığı www.ssm.gov.tr
Sayıştay Başkanlığı www.sayistay.gov.tr
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı www.spk.gov.tr
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu www.shcek.gov.tr
Sosyal Sigortalar Kurumu www.ssk.gov.tr
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü www.tapu.gov.tr
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri www.sanayi.gov.tr
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı www.tarim.gov.tr
TBMM Başkanı www.tbmm.gov.tr
TBMM Genel Sekreterliği www.tbbm.gov.tr
TC Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı www.gumruk.gov.tr
TC Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Telefon Rehberi www.gumruk.gov.tr/other/telefon_rehberi.htm
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) www.tim.org.tr
Türk Akreditasyon Kurumu www.turkak.org.tr
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı www.toki.gov.tr
Turizm Bakanlığı www.turizm.gov.tr
Türk Dil Kurumu Başkanlığı www.tdk.gov.tr
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı www.tika.gov.tr
Türk Patent Enstitüsü www.turkpatent.gov.tr
Türk Silahlı Kuvvetleri www.tsk.mil.tr
TÜBİTAK www.tubitak.gov.tr
Türk Eximbank www.eximbank.gov.tr
TSE- Türk Standartları Enstitüsü www.tse.org.tr
TSE – Kalite Kampüsü www.kampus.tse.org.tr
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı www.ttk.gov.tr
Türk Telekomünikasyon Kurumu www.tgm.gov.tr
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu www.taek.gov.tr
Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı www.tuba.gov.tr
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu www.trt.net.tr
Ulaştırma Bakanlığı www.ubak.gov.tr
Vakıflar Genel Müdürlüğü www.vgm.gov.tr
Yargıtay Başkanlığı www.yargitay.gov.tr
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu www.kyk.gov.tr
Yüksek Öğretim Kurulu www.yok.gov.tr