2012/17 Sayılı Sirkü

A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin olarak yapılacak işlemleri düzenleyen 07.03.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Genelgenin IV. İhracatta Düzenlenmiş Olan Belgelerin Sonradan Kontrolü bölümünde 2012/28 sayılı genelge ile değişiklik yapılmış olup, değişikliğe dair genelge metni aşağıdadır. Bununla söz konusu genelgenin değişiklik yapılmadan önceki hali şöyledir:” A.TR Dolaşım Belgelerine ve EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikalarına ilişkin sonradan kontrol taleplerinde mührün ilgili gümrük müdürlüğüne ait olduğunun ve anılan belgeye ilişkin bir ihracat kaydı bulunduğunun anlaşılması durumunda sonradan kontrol talebi, ilgili firmaya iletilir. Fatura/tedarikçi beyanlarına ilişkin sonradan kontrol taleplerinde ise talep doğrudan ilgili firmaya iletilir.”.

 

Değişiklik ne getirdi:

1-Beyannamenin döviz değeri 10.000-TL’yi aşmıyor ise firmanın talebi üzerine sonradan kontroller Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Marifeti ile değil; Gümrük İdaresince yapılabilir. Söz konusu rakam aşılıyor ise sonradan kontrol her hâlükârda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Marifeti ile yapılacaktır.

 

2-A.TR için yapılacak sonradan kontrollerde eşyanın statüsü (Serbest dolaşımda olup, olmadığı); EUR.l/EUR.MED Dolaşım Sertifikalarının sonradan kontrol işlemlerinde ise eşyanın menşeine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin doğruluğu ve araştırılacaktır.

 

3- Fatura/tedarikçi beyanlarına ilişkin sonradan kontrol taleplerinde talep, Gümrük Müdürlüğünce doğrudan ilgili firmaya iletilir.

 

4- Gümrük Müdürlüğünce doğrudan ilgili firmaya iletilen sonradan kontrol talepleri gerekli belge, bilgi ve araştırmalar yapıldıktan konu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin hazırlayacağı rapora bağlandıktan sonra sonuçlar YGM tarafından İlgili idareye ibraz edilecektir.


Denetim

Denetim, iki temel olgu üzerindeki karşılaştırmadır. Denetimin amacı, kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmaktır.


Birlikte Neler Yapabiliriz?

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI

YGM

 BEYANNAME  KONTROLLERİ & BEYANA ÖN HAZIRLIK

SONRADAN KONTROLLER & TEFTİŞLERE HAZIRLIK

MEVZUAT TAKİBİ

 ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA İLİŞKİ YÖNETİMİ

 GÜMRÜK UYGULAMALARI VE DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ