A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin olarak yapılacak işlemleri düzenleyen 07.03.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Genelgenin IV. İhracatta Düzenlenmiş Olan Belgelerin Sonradan Kontrolü bölümünde 2012/28 sayılı genelge ile değişiklik yapılmış olup, değişikliğe dair genelge metni aşağıdadır. Bununla söz konusu genelgenin değişiklik yapılmadan önceki hali şöyledir:” A.TR Dolaşım Belgelerine ve EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikalarına ilişkin sonradan kontrol taleplerinde mührün ilgili gümrük müdürlüğüne ait olduğunun ve anılan belgeye ilişkin bir ihracat kaydı bulunduğunun anlaşılması durumunda sonradan kontrol talebi, ilgili firmaya iletilir. Fatura/tedarikçi beyanlarına ilişkin sonradan kontrol taleplerinde ise talep doğrudan ilgili firmaya iletilir.”.

 

Değişiklik ne getirdi:

1-Beyannamenin döviz değeri 10.000-TL’yi aşmıyor ise firmanın talebi üzerine sonradan kontroller Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Marifeti ile değil; Gümrük İdaresince yapılabilir. Söz konusu rakam aşılıyor ise sonradan kontrol her hâlükârda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Marifeti ile yapılacaktır.

 

2-A.TR için yapılacak sonradan kontrollerde eşyanın statüsü (Serbest dolaşımda olup, olmadığı); EUR.l/EUR.MED Dolaşım Sertifikalarının sonradan kontrol işlemlerinde ise eşyanın menşeine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin doğruluğu ve araştırılacaktır.

 

3- Fatura/tedarikçi beyanlarına ilişkin sonradan kontrol taleplerinde talep, Gümrük Müdürlüğünce doğrudan ilgili firmaya iletilir.

 

4- Gümrük Müdürlüğünce doğrudan ilgili firmaya iletilen sonradan kontrol talepleri gerekli belge, bilgi ve araştırmalar yapıldıktan konu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin hazırlayacağı rapora bağlandıktan sonra sonuçlar YGM tarafından İlgili idareye ibraz edilecektir.